Издвојено одељење у Јазовнику

ЈАЗОВНИК

РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ.

1/6                      12                                 /                       /                          12

3/6                      7                                   /                       /                          7

УКУПНО           19                                 /                       /                          19    

2 ОДЕЉЕЊА

1/6 – учитељица – Славица Петровић

3/6 – учитељ – Владица Марковић

ЈАЗОВНИК

РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ.

2/6                      7                                   /                       /                          7

4/6                      6                                   /                       /                          6

UKUPNO          13                                 /                       /                          13, 

1 одељење, комбиинација  2Р-4Р

2-4 комбинација – Данијела Петровић

Post Author: Nikola

Александар Бркић