Ваннаставно особље

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” ДЕБРЦ

Презиме и имеРадно местоМесто рада
Баста - Ђорђевић НаташаДИРЕКТОРДебрц, Прово, Бељин, Звезд, Јазовник, Месарци, Суво Село, Трбушац
Петровић НиколаПОМОЋНИК ДИРЕКТОРАДебрц, Прово, Бељин, Звезд, Јазовник, Месарци, Суво Село, Трбушац
Томић ЛазарСЕКРЕТАРДебрц
Лукић ЗлаткаСОЦИЈАЛНИ РАДНИКДебрц, Прово
Бабић МилицаПЕДАГОГДебрц, Прово
Игњатовић ЗорицаРуководилац рачуноводстваПрово
Петровић ЖељкоАдминистративно-финансијски радникПрово
Пантић Олга ПОМОЋНИ РАДНИКДебрц
Живковић СнежанаПОМОЋНИ РАДНИКДебрц
Живковић НебојшаПОМОЋНИ РАДНИК, ЛОЖАЧДебрц
Петровић БиљанаПОМОЋНИ РАДНИКБељин
Цветковић СлађанаПОМОЋНИ РАДНИКМесарци
Бранковић СлађанаПОМОЋНИ РАДНИКЈазовник
Урошевић ДушкоПОМОЋНИ РАДНИКТрбушац
Стојадиновић БиљанаПОМОЋНИ РАДНИКСуво Село
Богдановић ЈованкаПОМОЋНИ РАДНИКДрагојевац
Иванковић БобанПОМОЋНИ РАДНИКПрово
Сарић СнежанаПОМОЋНИ РАДНИПрово
Милијанчевић БранкоДОМАРПрово
Урошевић МиланкаПОМОЋНИ РАДНИКДебрц
Макевић МирјанаПОМОЋНИ РАДНИКПрово, Звезд, Дебрц
Тодоровић СлавицаБИБЛИОТЕКАРДебрц, Прово