Лична карта

Основна школа “Јован Цвијић” Дебрц налази се у улици Београдски пут бб у Дебрцу. ОШ “Јован Цвијић” Дебрц има 32 одељења, а укупно 471 ученик, и  то:

  • Матична школа у Дебрцу 228 ученика
  • Подручна школа у Прову 137 ученик
  • Издвојено одељење у Драгојевцу 15 ученика
  • Издвојено одељење у Звезду 22 ученика
  • Издвојено одељење у Јазовнику 21 ученик
  • Издвојено одељење у Месарцима 11 ученика
  • Издвојено одељење Суво Село 10 ученика

Maticna škola u DebrcuMaticna škola u Debrcu

Просторије у матичној школи у Дебрцу

У склопу матичне школе налази се и школска библиотека, дигитални кабинет и школска кухиња

Рад школске библиотеке се одвија у оквиру три целине:

  • организационо
  • рад са ученицима
  • културна делатност библиотеке

У склопу матичне школе налази се и дигитални кабинет који се састоји од 3 радне станице и 25 радних места за ученике. Дигитални кабинет као помоћ при реализацији наставног садржаја користи већина наствника и учитеља наше школе. Дигитални кабинет је доступан и деци као вид слободних активности.

Рад школске кухиње у школској 2016/2017. години биће организован како у матичој школи тако и у издвојеним одељењима. Ученицима ће се сервирати тзв. топли оброк која се састоји од готови пекарских и пециварских производа или намаза са употребом чаја, јогурта или сока.