Помоћник директора

Никола Петровић – Помоћник директора школе

Рођен 29.11.1991. год. у Шапцу. Завршио Основну школу “Стојан Новаковић” у Шапцу, а затим средњу Економско-трговинску школу смер – Правни техничар. Године 2015. завршила технички факултет у Зрењанину и стекао звање Дипломирани инжењер информационих технологија. Следеће 2016. године завршио Мастер студије на техничком факултету у Зрењанину и стекао звање Мастер инжењер информационих технологија. У фебруару 2017. године започео радни однос у У ОШ “Јован Цвијић” Дебрц као наставник Информатике и рачунарства у ИО Прово. Од 2019. године распоређен на место помоћника директора и наставника Информатике и рачунарства.