Предметна настава

НАСТАВНИЦИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” ДЕБРЦ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Презиме и име наставникаНаставни предмет који предајеОдељења ученика у којима предајеДруги наставни предмет који предајеОдељења ученика у којима предаје
Марковић ДраганаСРПСКИ ЈЕЗИК51,61,62,71,72
Тривуновић НаташаСРПСКИ ЈЕЗИК52,82
Вуковић ЉиљанаСРПСКИ ЈЕЗИК53,63,73,83,81
Ђуричић НенадРУСКИ ЈЕЗИК51,52,83,61,62,71,72,81,82
Милосављевић ИванкаБИОЛОГИЈА61,62
Поповић МаринаБИОЛОГИЈА53,51,52,63,71,72,73,81,82,83
Витомировић ДраганТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА51,52,53,61,62,63,71,72,73,83
Петковић МилојеФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ52,62,71,72,81,82,51
Леонтић НиколаФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ53,63,73,83,61
Петровић НиколаИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО51,52,53,61,62,63,71,72,73,81,82,83
Божић МаријаФИЗИКА61,62,63,71,72,73,81,82,83
Михаљчишин НиколајМАТЕМАТИКА51,52,72,81,82
Богдановић СлавицаМАТЕМАТИКА61,62,71ФИЗИКА71,72,81,82
Шућов ВеснаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК13,33,43,18,38,48
Поповић КатаринаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК51,52,61,62,71,72,81,82,17-37
Лукић ЂорђеИСТОРИЈА51,52,61,62,71,72,81,82
Лукић ЂорђеИСТОРИЈА53,63,73,83
Марковић ТијанаЛИКОВНА КУЛТУРА
ГРАЂАНСКО
51,52,61,62,71,72,81,82
61
Мишић ЗоранЛИКОВНА КУЛТУРА
РУСКИ ЈЕЗИК
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
53,63,73,83
53,63,73
81,82
Васић ЂорђеМУЗИЧКА КУЛТУРА51,52,53,61,62,63,71,72,73,81,82,83
Гајић ЈованаГЕОГРАФИЈА51,52,53,61,62,63,71,72,73,81,82,83
Стевановић НиколаВЕРОНАУКА12,22,32,42,63,83,49
Димитрић ВладимирВЕРОНАУКА11,21,31,41,51,52,61,62,71,72,81,82,23,33,43,14,24,34,44,15,25,35,45,16,26,36,46
Судар БранкаХЕМИЈА71,72,73,81,82,83
Ђукић ДуњаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК53,63,73.83,12,22,32,42,14,24,34,44
Миловановић СањаЕнглески језик11,21,31,41,15,25,35,45,16,26,36,46,49
Мандић ЈеленаМАТЕМАТИКА53,63,73,83
Лазаревић ПетарВЕРОНАУКА63,73