Предметна настава

НАСТАВНИЦИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” ДЕБРЦ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Презиме и име наставникаНаставни предмет који предајеОдељења ученика у којима предајеДруги наставни предмет који предајеОдељења ученика у којима предаје
Драгана МарковићСРПСКИ ЈЕЗИК51,52,81,82
Докић ДанијелаСРПСКИ ЈЕЗИК61,62,71,72
Владимир СтарчевићСРПСКИ ЈЕЗИК63,73,
Вуковић ЉиљанаСРПСКИ ЈЕЗИК53,83Помоћник директора
Спасић АлександраРУСКИ ЈЕЗИК51,52,61,62,63,71,72,81,82
Велисављевић ДрагицаРУСКИ ЈЕЗИК53,73,83
Божић МаријаФИЗИКА71,72,81,82,
Судар БранкаХЕМИЈА71,72,81,82,ФИЗИКА63,73,83
Милосављевић ИванкаБИОЛОГИЈА51,52
Поповић МаринаБИОЛОГИЈА53,61,62,63,71,72,73,81,82,83
Николић СрбијанкаХЕМИЈА73,83
Витомировић ДраганТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ51,52,53,63,71,72,73,81,82,83
Петковић МилојеФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ51,52,61,62,71,72,81,82Изборни спорт51,52,61,62
Леонтић НиколаФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ53,63,73,83Изборни спорт71,72,81,82
Петровић НиколаТехничко и и информатичко образовање61,62ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО51,52,53,61,63,71,72,73,81-82,83
Ераковић ГоранМАТЕМАТИКА51,52,81ФИЗИКА61,62
Николај МихаљчишинМАТЕМАТИКА61,62,71,72,82
Мандић ЈеленаМАТЕМАТИКА53,63,73,83ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ73
Ђукић ДуњаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК12,22,32,42,53,63,73,83,13-23, 43
Поповић КатаринаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК51,52,61,62,71,72,81,82,17-47
Радовић БиљанаИСТОРИЈА51,52,61,62,71,72,81.82
Костић ДаркоИСТОРИЈА53,63,73,83Грађанско васпитање83
Гемаљевић АнаЛИКОВНА КУЛТУРА51,52,53,61,62,63,71,72,73,81,82,83
Васић ЂорђеМУЗИЧКА КУЛТУРА51,52,53,61,62,63,71,72,73,81,82,83
Драгојевић ОливераГЕОГРАФИЈА51,52,53,61,62,63,71,72,73,81,82,83
Живановић МладенВЕРОНАУКА12-42,15-35,25-45,16-36,26-46
53,63,73,83
Димитрић ВладимирВЕРОНАУКА11,21,31,41,51,52,61,62,81-82
14-44,13-33,23-43