Предметна настава

НАСТАВНИЦИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” ДЕБРЦ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Презиме и име наставникаНаставни предмет који предајеОдељења ученика у којима предајеДруги наставни предмет који предајеОдељења ученика у којима предаје
Марковић ДраганаСРПСКИ ЈЕЗИК51,61,62,71,82
Јелинић МилицаСРПСКИ ЈЕЗИК81,72
Вуковић ЉиљанаСРПСКИ ЈЕЗИК52,53,63,73,83,81
Спасић АлександраРУСКИ ЈЕЗИК51,52,53,61,62,71,72,81,82
Милосављевић ИванкаБИОЛОГИЈА71,72
Поповић МаринаБИОЛОГИЈА53,51,52,61,62,63,73,81,82,83
Витомировић ДраганТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА52,53,62,63,71,72,73,81,82,83
Леонтић НиколаФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ51,61,62,71,72,81,82
Палежевић СрећкоФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ52,53,63,73,83
Петровић НиколаИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
51,52,53,61,62,63,71,72,73,81,82,83
ПРЕДУЗЕТНИШТВО81
Лукић МаринаФИЗИКА61,62,63,71,72,73,81,82,83МАТЕМАТИКА52
Михаљчишин НиколајМАТЕМАТИКА51,61,62,72,81,82
Атић ОливераМАТЕМАТИКА71,81
Лекић НовакЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК14,34,24,44
Поповић КатаринаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК51,61,62,71,72,81,82,13,43,23,27,47
Лукић ЂорђеИСТОРИЈА51,52,61,62,71,72,81,82
Лукић ЂорђеИСТОРИЈА53,63,73,83
Марковић ТијанаЛИКОВНА КУЛТУРА
51,52,61,62,71,72,81,82
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ71
Мишић ЗоранЛИКОВНА КУЛТУРА
РУСКИ ЈЕЗИК
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
63,73,83
53,63,73,83
51,61
Васић ЂорђеМУЗИЧКА КУЛТУРА51,52,53,61,62,63,71,72,73,81,82,83
Гајић ЈованаГЕОГРАФИЈА51,52,53,61,62,63,71,72,73,81,82,83
Живановић МладенВЕРОНАУКА32,42,53,54,63,73,83
Димитрић ВладимирВЕРОНАУКА11,21,31,41,51,61,62,71,72,81,82,23,33,43,14,24,34,44,15,25,35,45,16,26,36,46,49
Судар БранкаХЕМИЈА71,72,73,81,82,83
Ђукић ДуњаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК52,53,63,73.83,12,22,32,42,49
Миловановић СањаЕнглески језик11,21,31,41,15,25,35,45,16,26,36,46,18,28,38,48
Мандић ЈеленаМАТЕМАТИКА53,63,73,83ФИЗИКА73
Тадић СлађанаВЕРОНАУКА12,22