Предметна настава

НАСТАВНИЦИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” ДЕБРЦ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Презиме и име наставникаНаставни предмет који предајеОдељења ученика у којима предајеДруги наставни предмет који предајеОдељења ученика у којима предаје
Марковић ДраганаСРПСКИ ЈЕЗИК51,52,81,82
Рафаиловић ЈеленаСРПСКИ ЈЕЗИК71,72
Вуковић ЉиљанаСРПСКИ ЈЕЗИК53,61,62,73,83
Перић МаријаРУСКИ ЈЕЗИК51,52,53,61,62,63,71,72,73,81,82,83
Милосављевић ИванкаБИОЛОГИЈА82
Поповић МаринаБИОЛОГИЈА51,52,53,61,62,71,72,73,81,82,83
Витомировић ДраганТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА51,52,53,62,71,72,73,81,82,83
Петковић МилојеФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ51,52,61,71,72,81,82Изборни спорт51,52,61,
Леонтић НиколаФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ53,62,73,83Изборни спорт71,72,81,82
Петровић НиколаТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА61ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО51,52,53,61,62,71,72,73,81-82,83
Петровић НиколаФИЗИКА61,62ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Михаљчишин НиколајМАТЕМАТИКА61,71,72,81,82
Богдановић СлавицаМАТЕМАТИКА51,52ФИЗИКА71,72,81,82
Шућов ВеснаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК12,22,32,42,53,63,73,83,13-23, 43
Поповић КатаринаЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК51,52,61,71,72,81,82,17-47
Радовић Биљана ИСТОРИЈА51,52,61,71,72,81,82
Ђорђе ЛукићИСТОРИЈА53,63,73,83
Обрадовић МиленаЛИКОВНА КУЛТУРА51,52,53,61,62,71,72,73,81,82,83
Васић ЂорђеМУЗИЧКА КУЛТУРА51,52,53,61,62,63,71,72,73,81,82,83
Илић НенадГЕОГРАФИЈА51,52,53,61,62,71,72,73,81,82,83
Стевановић НиколаВЕРОНАУКА12-42,15-35,25-45,16-36,26-46
53,63,73,83
Димитрић ВладимирВЕРОНАУКА11,21,31,41,51,52,61,81,82,
14-44,13-33,23-43
Николић ДраганаХЕМИЈА71,72,73,81,82,83
Игњатовић МилошЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК53,62,73.83,
Миловановић СањаЕнглески језик
Мандић ЈеленаМАТЕМАТИКА53,62,73,83ФИЗИКА73,83