Прово

Podrucna škola u ProvuPodrucna škola u Provu

Слике подручне школе у Прову

Основна осмогодишња школа у Прову налази се у центру села и ради у склопу ОШ  Јован Цвијић у  Дебрцу.
Сви ученици, њих 137, наставу похађају у једној смени. Подручна школа у Прову има по једно одељење у сваком разреду. У школи тренутно раде четири учитеља и по један наставник за сваки предмет који похађају наши ученици. Школа има две школске зграде – тзв. “велику” и “малу”. У “малој школи” наставу похађају ученици разредне наставе, а у “великој школи” ученици предметне наставе.
Школа у Прову има школску кухињу у којој се хране наши ђаци, добро опремљену школкску библиотеку као и информатички кабинет.

У склопу подручне школе налази се и школска библиотека, дигитални кабинет и школска кухиња

Рад школске библиотеке се одвија у оквиру три целине:

  • организационо
  • рад са ученицима
  • културна делатност библиотеке

У склопу подручне школе налази се и дигитални кабинет који се састоји од 2 радне станице и 15 радних места за ученике. Дигитални кабинет као помоћ при реализацији наставног садржаја користи већина наствника и учитеља наше школе. Дигитални кабинет је доступан и деци као вид слободних активности.

Рад школске кухиње у школској 2014/20је организован у подручној школи у Прову. Ученицима ће се сервирати тзв. топли оброк која се састоји од готови пекарских и пециварских производа или намаза са употребом чаја, јогурта или сока.