Директор школе

Наташа Баста – Ђорђевић

Наташа Баста-Ђорђевић, рођена 7.10.1973. у Госпићу, Хрватска. Основну школу „Dacina
Majstorović“ завршила на Удбини као одличан ученик. 1988. Уписује COUO „Nikola Tesla“ одгојоно-образовни смер, где завршава три године као одличан ученик. 1991. Године због ратних дејстава и немогућности похађања наставе паузира да би 4. разред средње школе завршила у Кореници у гимназији – природословно-математички смер као врло добар ученик.
1993. године уписује Филозофски факлутет у Петрињи смер – педагогија, где завршава 2 године.
1995.године услед акције „Олуја“ бива протерана са вековног огњишта са својом
породицом , и пребивалиште добија у Војводини у Банатском Карађорђеву.
Због тадашње политике државног врха, заједно са свим осталим крајишким студентима, студирање наставља у Приштини на Филозофском факлутету одсек педагогија, које завршава 15.2.1999. године када је дипломирала из предмета Школска педагогија код професора Саита Качапора на тему „Однос између ученика и наставника у процесу наставе“.
У августу месецу 2000. године јавља се на конкурс расписан у ОШ „Јован Цвијић“ у Дебрцу за радно место стручног сарадника – педагога и заснива стални радни однос 1.9.2000.
У периоду од 2005. до 2009. Године била је на месту директора ОШ „Јован Цвијић“ Дебрц.
Од 2010. До 2012. Године била је директор Центра за социјални рад Владимирци, да би се након тога вратила у школу на радно место педагога.
Од септембра 2018. Године именована за в.д.директора школе, а у мандату директора школе је од 18.3.2019. године.
Удата, мајка девојчице од 6 година.