Директор школе

Александар Бркић

Александар Бркић рођен  20.08.1983. године у Шапцу . Основну и средњу школу завршио у Шапцу. На Техничком факултету у Зрењанину стекао звање ПРОФЕСОР ТЕХНИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Радни однос засновао је 2009.године у основној школи Жика Поповић у Владимирцима  а убрзо почео је да ради и у основној школи Јован Цвијић Дебрц .Од 2010 године за стално је запослен  у ОШ Јован Цвијић на месту наставника информатике у матичној школи и ИО Прово. У периоду од 01.09.2011. до 31.08.2015. године био распоређен на место помоћника директора школе. На месту в.д. директора школе Јован Цвијић Дебрц постављен 08.02.2017., а на место директора школе ступио 07.08.2017. године.