Издвојено одељење у Јазовнику

ЈАЗОВНИК РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ. 1/6                      12                                 /                       /                          12 3/6                      7                                   /                       /                          7 УКУПНО           19                                 /                       /                          19     2 ОДЕЉЕЊА 1/6 – учитељица – Славица Петровић 3/6 – учитељ – Владица Марковић ЈАЗОВНИК РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ. 2/6                      7                                   /                       /                          7 4/6                      […]

Постављено

Издвојено одељење у Бељину

БЕЉИН РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ. 2/3                      4                                   /                       /                          4 3/3                      1                                   /                       /                          1 4/3                      2                                   /                       /                          2 УКУПНО           7                                   /                       /                          7    1 ОДЕЉЕЊЕ, неподељена школа Учитељица – Биљана Малешевић Издвојено одељење у Бељину и бројно стање ученика у школској 2022/23БЕЉИН_2

Постављено

Издвојено одељење Суво Село

СУВО СЕЛО РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ. 1/8                      2                                   /                       /                          2 3/8                      1                                   /                       /                          1 4/8                      3                                   /                       /                          3 УКУПНО           6                                   /                       /                          6         1 одељење, неподељена школа Учитељица Душица Симић Издвојено одељење у Сувом селу и бројно стање ученика у школској 2022/23СУВО СЕЛО   Распоред часова за […]

Постављено

Подручна школа у Прову

Основна осмогодишња школа у Прову налази се у центру села и ради у склопу ОШ  Јован Цвијић у  Дебрцу.Сви ученици, њих 136, наставу похађају у једној смени. Подручна школа у Прову има по једно одељење у сваком разреду, тј. 8 одељења. У школи тренутно раде четири учитеља и по један наставник за сваки предмет који […]

Постављено

Матична школа у Дебрцу

ЧИСТА ОДЕЉЕЊА Дебрц бројно стање ученика по разредиима РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ. 1/1                      12                                 /                       /                          12 2/1                      13                                 /                        1        […]

Постављено

Издвојено одељење у Трбушцу

ТРБУШАЦ РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ. 4/9                      4                                   /                       1                          6 УКУПНО           4                                   /                       1                          6    1 ОДЕЉЕЊЕ Издвојено одељење у Трбушцу и бројно стање ученика у школској 2022/23ТРБУШАЦ_1 Распоред часова за школску 2022/2023 TRBUSAC 1 RAZRED Учитељица : Снежана Радојчић

Постављено

Издвојено одељење у Звезду

Издвојено одељење ОШ  Јован Цвијић  у Звезду, у овој школској години има уписана 24 ученика у четири разреда.  Образовно-васпитни рад се одвија у комбинованим одељењима, први-трећи и други-четврти разред. Под кровом наше школе налази се и вртић где има уписане деце у предшколском узрасту. ЗВЕЗД РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ. 1/5                      […]

Постављено

Издвојено одељење у Месарцима

Основна школа Јован Цвијић у Месарцима основана је 1897. године. С обзиром да је то стара школа настава се изводи у једном неподељеном одељењу од  разреда без већих проблема. Све до 2005. године била су два комбинована одељења. Како се број ученика нагло смањио од тада је неподељена школа. Данас школа у Месарцима има 3 […]

Постављено

Издвојено одељење у Драгојевцу

Прилику да граде школу у свом селу Драгојевчани су добили 1907. године. Једна од занимљивости је да је план школе био исти као и школе у Тршићу. Градња школе је окончана веома брзо тако да су ђаци пошли у школу 1908. године. Сада 2014. године школа у Драгојевцу је издвојено одељење у ОШ  Јован Цвијић […]

Постављено