ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

План интегритета је документ који представља резултат поступка самопроцене интегритета институције.
Циљ плана интегритета је унапређење интегритета, транспарентности и професионалне етике у односу на процењено стање.

PRECISCEN-TEKST-Uputsvo-za-izradu-i-sprovođenje-PIindex2
1.-Uputstvo-za-zaposlene-popunjavanje-upitnikaindex2