Документа

index2Списак уџбеника Јован Цвијић Дебрц (2020-2021)
index2Решење СО Владимирци о именовању Школског одбора_20210122_0001
САВЕТ РОДИТЕЉА 2020-2021index2
ШКОЛСКИ ОДБОР – 2021index2
Пријава за имунизацију – упутствоindex2
Kalendar-takmičenja-i-smotri-20-21index2
index2Ситуациони план нове школе у Прову
index2Летпис за школску 2018 – 2019
index2Образац-за-портфолио
index2Летопис 2020-21ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2019 2020 ГОДИНУ
Годишњи план школе 2020 2021index2
Извештај о раду школе 2019-2020index2
index2Правилник о организацији и систематизацији послова
Финансијски план 2021 годинаindex2
Извештај о спољашњем вредновањуindex2
index2Упутство за рад ОШ – рад од 22.03.2021
index2СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 2021 2022 ГОДИНУ
index2Извештај о раду школе 2020 2021
index2Извештај о раду директора 2020 2021
index2Годишњи план рада школе 2021 2022
index2статут школе 2021
index2ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ОД 1 9 2021 ДО 31 1 2022_20220207_0001
index2Dopis OŠ – besplatni udžbenici 2022-2023
index2СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022 2023 ГОДИНУ
index2ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021 2022 (2)
index2ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 2021 2022
index2ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
index2ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021 2022 (2)
index2ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2022 2023
index2ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2023
index2СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
index2План јавних набавки 2022
index2ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
index2статут ош јован цвијић дебрц 2022
index2ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ
index2СПИСАК-УЏБЕНИКА-ЗА-ШКОЛСКУ-2023-2024-ГОДИНУ
index2План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности 2023
index2Извештај тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе на крају првог полугодишта 2023-24
index2Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 1 тромесечје
index2Протоколи о пријему нових радника и ученика
БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 2021index2