Документа

index2Списак уџбеника Јован Цвијић Дебрц (2020-2021)
index2Решење СО Владимирци о именовању Школског одбора_20210122_0001
САВЕТ РОДИТЕЉА 2020-2021index2
ШКОЛСКИ ОДБОР – 2021index2
Пријава за имунизацију – упутствоindex2
Kalendar-takmičenja-i-smotri-20-21index2
index2Ситуациони план нове школе у Прову
index2Летпис за школску 2018 – 2019
index2Образац-за-портфолио
index2Летопис 2020-21ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2019 2020 ГОДИНУ
Годишњи план школе 2020 2021index2
Извештај о раду школе 2019-2020index2
index2Правилник о организацији и систематизацији послова
Финансијски план 2021 годинаindex2
Извештај о спољашњем вредновањуindex2
index2Упутство за рад ОШ – рад од 22.03.2021
index2СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 2021 2022 ГОДИНУ
index2Извештај о раду школе 2020 2021
index2Извештај о раду директора 2020 2021
index2Годишњи план рада школе 2021 2022
index2статут школе 2021
index2ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ОД 1 9 2021 ДО 31 1 2022_20220207_0001
index2Dopis OŠ – besplatni udžbenici 2022-2023
index2СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022 2023 ГОДИНУ
БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 2021index2