Издвојено одељење Суво Село

СУВО СЕЛО

РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ.

1/8                      2                                   /                       /                          2

3/8                      1                                   /                       /                          1

4/8                      3                                   /                       /                          3

УКУПНО           6                                   /                       /                          6        

1 одељење, неподељена школа

Учитељица Душица Симић

 

 

Post Author: Nikola

Александар Бркић