Издвојено одељење у Трбушцу

ТРБУШАЦ

РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ.

4/9                      4                                   /                       1                          6

УКУПНО           4                                   /                       1                          6   

1 ОДЕЉЕЊЕ

Учитељица : Снежана Радојчић

Post Author: Nikola

Александар Бркић