Матична школа у Дебрцу

ЧИСТА ОДЕЉЕЊА

Дебрц бројно стање ученика по разредиима

РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ.

1/1                      12                                 /                       /                          12

2/1                      13                                 /                        1                        15

3/1                      13                                 /                       /                          13

4/1                      14                                 /                       /                          14

5/1                      13                                 1                       1                        16

5/2                      13                                 /                       1                         15

6/1                      14                                 1                       1                        17

6/2                      14                                 1                       /                         15

7/1                      14                                 1                       /                         15

7/2                      14                                 /                       1                         16

8/1                      16                                 1                       /                         17

8/2                      15                                 /                       1                         17

УКУПНО           165                               5                       6                       182   

12 ОДЕЉЕЊА

Post Author: Nikola

Александар Бркић