Подручна школа у Прову

Основна осмогодишња школа у Прову налази се у центру села и ради у склопу ОШ  Јован Цвијић у  Дебрцу.
Сви ученици, њих 136, наставу похађају у једној смени. Подручна школа у Прову има по једно одељење у сваком разреду. У школи тренутно раде четири учитеља и по један наставник за сваки предмет који похађају наши ученици. Школа има две школске зграде – тзв. “велику” и “малу”. У “малој школи” наставу похађају ученици разредне наставе, а у “великој школи” ученици предметне наставе.
Школа у Прову има школску кухињу у којој се хране наши ђаци, добро опремљеној школксој библиотеци као и информатички кабинет.

Post Author: Nikola

Александар Бркић