Ученици

Основну школу “Јован Цвијић” у Дебрцу похађа 471 ученик, распоређених у матичној школи у Дебрцу и осам издвојени јединица.

  1. Дебрц 228 ученика
  2. Прово 137 ученика
  3. Бељин 15 ученика
  4. Драгојевац 22 ученика
  5. Звезд 21 ученик
  6. Јазовник 21 ученик
  7. Месарци 11 ученика
  8. Суво Село 10 ученика
  9. Трбушац  ученика

Основну школу “Јован Цвијић” Дебрц од укупног броја ученика, похађа 239 дечака и 232 девојчице. У седишту матичне школе 110 дечака и 120 девојчице, док у издвојеним одељењима нашу школу похађа 131 дечака и 122 девојчице.