Секретар школе

 Секрета школе Лазар Томић     Лазар Томић – секретар ОШ “Јован Цвијић” Дебрц

Лазар Томић је рођен 02.02.1970 у Шапцу. Економску школу завршио у Шапцу 1989. и стекао звање ТЕХНИЧАР ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ након чега уписује Правни факултет у Београду, група Управно – правни смер. Исти факултет завршава 2006. године.

У основну школу ,,Јован Цвијић” Дебрц долази 1. септембра 2006 године на место секретара школе.