Реновирана фискултурна сала у Дебрцу

Завршени радови у фискултурној сали у Дебрцу (хобловање, лакирање паркета).
Салу окречила помоћна радница Олга Пантић, а домар Небојша Живковић префарбао врата и штокове. 
Такође извршени радови на крову сале и стручне службе, замена црепа и мајиа.

У прилогу изглед сале пре и после реновирања.

Post Author: Nikola

Александар Бркић