Правилници

Поштовани посетиоци правилници који су везани за ученике и наставу су окачени на сајту наше школе, можете их преузети уколико то желите.
Срдачан поздрав, руководство школе.

index2Правилник о похваљивању и награђивању ученика_20220831_0001_compressed
index2Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању_20220831_0001_compressed
index2Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности уч._20220831_0001_compressed
index2Правила понашања у ОШ Јован Цвијић Дебрц_20220831_0001_compressed
index2ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА УНУТАР УСТАН_20220916_0001
index2ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА_20221007_0001
index2ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА_20221007_0001
index2ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА_20221007_0001
index2ПРАВИЛНИК ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА_20221007_0001
index2ПРАВИЛНИК О РОКОВИМА ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕ.ИНСТАЛАЦИЈЕ_20221007_0001
index2ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС И НАЧИН БОДОВАЊА _20221007_0001
index2Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности уч._20220831_0001 (1)
index2ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА_20221006_0001
index2правилник-о-кућном-реду_pdftodo_hrb1p1rrtb34ssnhh1pk1cwl_compressed