Организација рада

У ОШ “Јован Цвијић” Дебрц сви запослени се труде да омогуће ученицима здраво школовање које пружа складан развој ума,тела и карактера.
Циљеви наше школе:

  • да изградимо младе људе са доста самопоуздања
  • да им омогућимо да направе најбољу основу за полагање завршног испита
  • да развијамо код ученика што већу жељу за даљим напредовањем и усавршавањем
  • да иду у корак са развојем савремених технологија
  • да негујемо заједницу која прихвата различитости
  • да омогућимо добру комуникацију међу свима који су укључени у нашу заједницу

Мисија наше школе је пружање адекватног образовања свим ученицима, као и прилику за учење уз обезбеђен социјални и креативни развој сваког ученика понаособ.

У школској 2014/2015. години настава ће се одвијати у једној смени, осим матичне школе у Дебрцу, а распоред рада по месецима у Дебрцу је усклађен са школама у Владимирцима, и то:

  • Ученици  од 5-8 разреда, пре подне наставу похађају у : септембру, новембру, јануару, фебруару, априлу и јуну, а после подне у: октобру, децембру, марту и мају.
  • Ученици од 1-4 разреда, пре подне наставу похађају у: октобру, децембру, марту и мају, а после подне у: септембру, новембру, јануару, фебруару, априлу и јуну.

НАПОМЕНА: Седми часови у другој смени за старије разреде. одржаваће се као претчаси од 11 часова и 25 минута до 12 часова и 10 минута, као и часови допунске, додатне, припремне наставе и осталих облика образовно васптних активности и то само када има довољан број слободних учионоца, у супротном биће одржан седми час.

На линку испод можете пеузет сатницу рада матичне школе, као и свих издвојених одељења.

Сатница рада наше школе

Табеларни преглед календара образовно васпитног рада основних школа за школску 2016-2017. годину

skolski-kalendar-2016-17