Месарци

Издвојено одељење у МесарцимаОсновна школа Јован Цвијић у Месарцима основана је 1897. године. С обзиром да је то стара школа настава се изводи у једном неподељеном одељењу од  разреда без већих проблема. Све до 2005. године била су два комбинована одељења. Како се број ученика нагло смањио од тада је неподељена школа. Данас школа у Месарцима има 11 ученика распоређених у четири разреда.

Школа у Месарцима реновирана је 2020. године, при чему јој је урађена спољашња фасада. У прилогу слике школе.