Издвојено одељење у Звезду

Издвојено одељење ОШ  Јован Цвијић  у Звезду, у овој школској години има уписана 24 ученика у четири разреда.  Образовно-васпитни рад се одвија у комбинованим одељењима, први-трећи и други-четврти разред.
Под кровом наше школе налази се и вртић где има уписане деце у предшколском узрасту.

ЗВЕЗД

РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ.

1/5                      4                                   /                       /                          4

2/5                      9                                   1                       /                          10

3/5                      9                                   1                       /                          10

4/5                      2                                   /                       /                          2

УКУПНО           24                                 2                       /                          26      

2 одељења, комбинација 1Р-3Р: 2-4Р

1-3 комбинација – Виолета Марковић: 

2-4 комбинација Јасмина Гајић
Издвојено одељење у Звезду и бројно стање ученика у школској 2022/23
index2ЗВЕЗД_3

Распореди часова за школску 2022/2023

index2ZVEZD 1 I 3 RAZRED
index2ZVEZD 2 I 4 RAZRED

Post Author: Nikola

Александар Бркић