Издвојено одељење у Бељину

БЕЉИН

РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ.

2/3                      4                                   /                       /                          4

3/3                      1                                   /                       /                          1

4/3                      2                                   /                       /                          2

УКУПНО           7                                   /                       /                          7   

1 ОДЕЉЕЊЕ, неподељена школа

Учитељица – Биљана Малешевић

Издвојено одељење у Бељину и бројно стање ученика у школској 2022/23
index2БЕЉИН_2

Post Author: Nikola

Александар Бркић