Издвојено одељење Суво Село

СУВО СЕЛО

РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ.

1/8                      2                                   /                       /                          2

3/8                      1                                   /                       /                          1

4/8                      3                                   /                       /                          3

УКУПНО           6                                   /                       /                          6        

1 одељење, неподељена школа

Учитељица Душица Симић

Издвојено одељење у Сувом селу и бројно стање ученика у школској 2022/23
index2СУВО СЕЛО

 

Распоред часова за школску 2022/2023

index2SUVO SELO 1 2 3 4

Post Author: Nikola

Александар Бркић