Издвојено одељење у Трбушцу

ТРБУШАЦ

РАЗРЕД            БРОЈ УЧЕНИКА       ИОП-1            ИОП-2               УКУПНО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕ.

4/9                      4                                   /                       1                          6

УКУПНО           4                                   /                       1                          6   

1 ОДЕЉЕЊЕ

Издвојено одељење у Трбушцу и бројно стање ученика у школској 2022/23
index2ТРБУШАЦ_1

Распоред часова за школску 2022/2023

index2TRBUSAC 1 RAZRED

Учитељица : Снежана РадојчићPost Author: Nikola

Александар Бркић