СПИСАК УЏБЕНИКА ОД I-VIII РАЗРЕДА 2021/2022

Наставничко веће на седници одржаној дана 2.4.2021. године, а на основу предлога актива учитеља и стручних већа предмета, донело је одлуку о избору уџбеника који ће се користити у школској 2021/2022 години.

Списак уџбеника налази се у прилогу.
 

Post Author: Nikola

Александар Бркић