Радови у 2022. години

У току зимског распуста, а у оквиру одобрених средстава у финансијском плану у централној школи у Дебрцу замењена су стара дрвена, оштећена и нефункционална врата новим ПВЦ вратима на свих 7 учионица, наставничкој канцеларији, улазу у санитарни чвор и улазна врата у канцеларију рачуноводства и директора школе. Заменом врата осим естетског изгледа, све учионице могу да се затворе и да се оствари енергетска уштеда, звучна изолација и повећање безбедности деце у школи.
Такође у току зимског распуста завршена је уградња хлоринатора у бунар у Звезду за потребе пречишћавања воде , тако да су деца у Звезду након више деценија добила здраву пијаћу воду.

Post Author: Nikola

Александар Бркић