Лежећи полицајци

Дана 4.1.2022. под деловодним бројем 2 директор школе Наташа Баста-Ђорђевић, упутила је захтев ЈЛ “Путеви Србије” за постављање адекватних успоривача саобраћаја у насељеном месту Дебрц ( које се налази на путу 1B реда ознака пута 26 и у  републичкој је надлежности), а у циљу повећања безбедности деце приликом доласка и одласка из школе, као и деце који долазе у вртић у Дебрцу који је у непосредној близини школе.
Уз захтев је достављена  и петиција коју су родитељи уступили директору.

у року од 3 месеца од момента подношења захтева електронским путем, радови су завшени постављањем једног пешачког острва и два семафора са приказивањем прилазне брзине возила , један из правца од Обреновца, други из правца од Шапца.

У име деце, родитеља и моје лично име захваљујем се ЈП “Путеви Србије” и Министарству Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на постављању успоривача саобраћаја за већу безбеднност наше деце и другара из вртића.

Директор школе: Наташа Баста-Ђорђевић

Post Author: Nikola

Александар Бркић